Explicació del Panell 3

Com hem dit als anteriors panells, l’Estat Espanyol va publicar les Balances Fiscals (BF) de l’any 2005. Les BF ens diuen quins territoris aporten més diners a l’Estat del què reben d’ell ( Dèficit Fiscal) i quins reben més del què aporten (Superàvit Fiscal ).

Al panell hem representat els territoris amb més riquesa que la mitjana en color daurat i en blanc els que en tenen menys. També hem afegit uns símbols que són fàcils de comprendre com una mà preparada per rebre diners, als territoris que tenen superàvit fiscal segons les BF, i una mà pagant en aquells territoris que tenen dèficit fiscal.

Recordem que les BF les va publicar el Ministerio de Economia y Hacienda quan estava presidit per Pedro Solbes i, per tant, són dades oficials.

El primer que ens crida l’atenció és que els diners no van de Nord a Sud (com deduirem al panell 2 ) sinó que van d’Est a Oest ( fletxes a la part dreta del panell ). Els territoris que aporten són els de l’Est de la península i també Madrid (¿?). Sí, Madrid. Ja us explicarem en el panell cinquè per què resulta molt qüestionable que la Madrid siga tan aportadora com insisteix contínuament en premsa.

Però, primer volem saber si s’acompleix l’article 138.1 de la Constitució. Recordem que l’article diu:

“L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la Constitució, vetlant per l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol i atenent en particular a la circumstància del fet insular.”

Vaja, doncs pel que sembla els valencians hem de ser molt rics quan, com veiem al panell, donem diners en concepte de solidaritat a altres territoris. Però com que tenim menys recursos que la mitjana (estem en blanc al panell segons les dades de l’INE sobre PIB per càpita) hauríem de ser considerats més pobres que la mitjana. Així doncs, quin criteri s’està aplicant a l’hora de repartir els diners que tots aportem? Podem trobar la resposta en la part inferior esquerra del panell.

Si us adoneu, ahí trobem un mapa del 1854 que sembla ser premonitori. L’Estat espanyol reparteix els recursos segons un criteri que podríem qualificar d’ideològic o polític, però mai aplicant els principis que emanen de la pròpia Constitució. Som, segons el mapa i junt amb altres territoris, l’Espanya assimilada. Aquesta idea d’Estat no ha canviat en més de 150 anys. Si ens posem a jugar a buscar les diferències entre el mapa de 1854 i el resultat de les balances fiscals trobarem poques diferències però, hi ha una de significativa: Cuba i Filipines, colònies espanyoles en aquell temps, ja no estan. Aquestes colònies eren tractades com a territoris dels qual s’extreien sistemàticament recursos i riquesa per a nodrir les “necessitats” del govern.

Segons l’ONU, un territori és tractat com a colònia si se li detrauen recursos per un valor superior al 4% del seu PIB anual. Al nostre territori se li detrauen recursos (espoli) per valor d’un 6,2% anual. Açò té conseqüències greus en l’economia, en el benestar dels valencians i en els comptes de la Generalitat. Per exemple, en 1981 el PIB valencià estava un 5% per damunt de la mitjana de l’estat. L’efecte sostingut d’aquest espoli s’ha fet notar al llarg dels anys d’una forma contundent en l’economia valenciana ja que en 2012, el nostre PIB ja havia caigut a un 12.3% per sota de la mitjana. Més de 17 punts de diferència que ho estem pagant tots els valencians.

Als següents panells entrarem en detalls del que ens suposa als valencians aquest tracte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*